Khai toán cửa hàng mẫu

BẢNG KHÁI TOÁN CỬA HÀNG MẪU AZTEA

18:27 21/05/2018
               
   
    Website: www.aztea.vn
Email: info@nhuongquyenquocgia.vn
Hotline: 0946 481 486
               
BẢNG KHÁI TOÁN CỬA HÀNG MẪU
Thương hiệu: AZTEA
Địa điểm:  ……... 
Nhà đầu tư:  ……
            Quy mô: 120 khách/ ngày
STT   Nội dung ĐVT Số lượng  Đơn giá
(VNĐ) 
 Thành tiền
(VNĐ) 
Ghi chú
1 Chi phí 1 lần Trang trí + biển, bảng cửa hàng 01     30.000.000       30.000.000 Giá trị này điều chỉnh theo mặt bằng mà mình lựa chọn, cần sửa nhiều hay ít.
2 Bàn ghế gỗ Bộ 10       2.500.000       25.000.000  
4 Chi phí về máy móc, nguyên liệu, ly, cốc chén… chiếc 1     50.000.000       50.000.000  
  Tủ lạnh/ đông chiếc 1       8.000.000         8.000.000  
5 Tủ mát chiếc 1       7.000.000         7.000.000  
6 Thiết bị bếp Bộ 01       5.000.000         5.000.000 Bao gồm bếp ga du lịch, bếp ga công nghiệp, bình ga 
8 Đồng phục nhân viên Bộ 5          150.000            750.000 Áo phông + mũ
9   Phí nhượng quyền Cửa hàng 01     60.000.000       60.000.000  
10 Phí đào tạo nhân viên pha chế Người 01     10.000.000       10.000.000  
Tổng phí đầu tư ban đầu     195.750.000  
11 Chi phí hàng tháng Chi phí mặt bằng + điện nước tháng 01     15.000.000       15.000.000 Dự kiến mặt bằng 60m2 mặt tiền 6m
12   Chi phí nhân công tháng        
        - Đầu bếp/ pha chế tháng 01       8.000.000         8.000.000 Có thể kiêm phục vụ 
        - Phục vụ  tháng 03       4.000.000       12.000.000  
          - Quản lý tháng 01       8.000.000         8.000.000  
Tổng chi phí/ tháng       43.000.000  
13 Tính lợi ích/ suất  Doanh thu trung bình/ khách khách                                                           35.000  
Doanh thu/ ngày ngày                                                      4.200.000  Tính trên doanh số dự kiến trung bình 120 khách/ ngày
14 Tính lợi ích/ tháng  Doanh thu = DT/ ngày x 30 tháng                                                  126.000.000  Tháng 30 ngày
Chi phí NVL/ tháng = DT tháng x 30%   tháng                                                    37.800.000  Tính trên ước lượng trung bình giá trị NVL chiếm 30% giá bán
Lợi nhuận = DT - Tổng chi phí/ tháng - Chi phí NVL/ tháng tháng                                                    45.200.000  
     Tổng đầu tư (tổng vốn đầu tư ban đầu + 3 tháng thuê mặt bằng + 3 tháng chi phí tháng)        414.750.000  

 

Ghi chú:

           
     - Giá trị trên chỉ là tạm tính. Số lượng, giá thành có thể thay đổi tùy theo chủng loại vật tư, nhà cung cấp, quy mô mong muốn và tổng vốn đầu tư của nhà đầu tư.
 - Tiền nhà đóng 03 tháng/ lần vào đầu quý.
 - Aztea chỉ tư vấn số lượng và danh sách vật tư cần thiết cho nhà đầu tư. Còn nhà cung cấp và chủng loại vật tư là do nhà đầu tư tự quyết định.
 - Aztea có thể hỗ trợ nhà đầu tư phi lợi nhuận trong việc tư vấn xây dựng nhà hàng nếu nhà đầu tư có nhu cầu.
 - Chi phí NVL quay vòng hàng ngày nên không tính vào tổng chi phí đầu tư